Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2011

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.

Kromě working paperů věnovaných jednotlivým aspektům kvality lidských zdrojů byla periodicky vydávána společně s CES VŠEM publikace „Ročenka konkurenceschop­nosti České republiky“, která obsahovala datovou a analytickou část.

Datová část Ročenky se v oddíle věnovaném lidským zdrojům zabývala časovými řadami hodnot základních ukazatelů mapujících kvalitu lidských zdrojů nejen v ČR, ale ve všech zemích EU (Kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, Účast na vzdělávání, Výdaje na vzdělávání, Lidské zdroje pro rozvoj technologií).

Analytická část Ročenky se zabývala hlubším rozborem jednotlivých aspektů kvality lidských zdrojů včetně zachycení vzájemných souvislostí, formulovala rozhodující závěry a výzvy pro ČR. Pozornost byla věnována především vzdělanosti a flexibilitě populace, celoživotnímu učení a lidským zdrojům pro znalostní ekonomiku.

Výstupy

Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012: Vývoj hlavních indikátorů

NVF-NOZV, Praha, 2013

Konkurenční schopnost České republiky 2010-2011

NVF-NOZV, Praha, 2011

Konkurenční schopnost České republiky 2010: Vývoj hlavních indikátorů

NVF-NOZV, Praha, 2010

Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009

NVF-NOZV, Praha, 2010

WP 1/2010: Analýza a predikce fází cyklického vývoje trhu práce

V. Czesaná, M. Bakule, J. Braňka, Praha, 2010, ISBN: 978-80-86728-43-8

WP 2/2010: Analýza hodnotového řetezce v chemickém a strojírenském průmyslu v ČR

J. Braňka, M. Salavová, Praha, 2010, ISBN: 978-80-86728-44-5

WP 3/2010: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Z. Matoušková, H. Žáčková, V. Havlíčková, Z. Šímová, Praha, 2010, ISBN: 978-80-86728-45-2

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008

NVF-NOZV, Praha, 2009

WP 1/2009: Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů terciárního vzdělávání a jejich uplatnění na trhu práce

M. Lapáček, O. Kofroňová, Praha, 2009, ISBN: 978-80-86728-97-1

WP 2/2009: Účast na dalším vzdělávání a vliv ICT na další vzdělávání

J. Braňka, M. Salavová, Praha, 2009, ISBN: 978-80-86728-99-5

WP 3/2009: Vybrané aspekty flexibility trhu práce

Z. Matoušková, Z. Šímová, H. Žáčková, Praha, 2009, ISBN: 978-80-86728-98-8

WP 3/2008: Angažovanost podniků ve vzdělávání zaměstnanců

Z. Matoušková, H. Žáčková, Praha, 2008

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006-2007

NVF-NOZV, Praha, 2007

WP 2/2007: Quality and flexibility of human resources in the Czech regions

O. Kofroňová, Z. Šímová, Prague, 2007

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005

NVF-NOZV, 2006

WP 2/2006: Účast a bariéry vzdělávání starších osob

V. Czesaná, Z. Matoušková, Praha, 2006

WP 3/2006: Vliv informačních a komunikačních technologií na další vzdělávání

Z. Matoušková, J. Vymazal, Praha, 2006

WP 6/2006: Další vzdělávání v ČR

V. Czesaná, Z. Matoušková, V. Havlíčková, Praha, 2006