Publikace

Kariérové e-poradenství

FREIBERGOVÁ, Z., NVF, Praha, 2021

Career e-guidance

FREIBERGOVÁ, Z., NVF, Praha, 2021

Působení rodinného zázemí, vzdělání a životních změn na pracovní hodnoty mužů a žen v České republice

Janíčko, M., Šímová, Z., 2021

Career e-guidance and tools online

FREIBERGOVÁ, Z., NVF, Praha, 2020

Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0

Michal Janíčko − Filip Klicnar − Patrik Budský − Petr Weisser, Praha, 2020, ISBN: 1803-7488

Rámec dovedností řízení kariéry

CAREERS around me project partnership, 2020

Careers management skills framework

CAREERS around me project partnership, 2020

Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0

NVF, ČVUT, 2020

Vocational education and training in Europe – Czech Republic

Martina Kaňáková, Věra Czesaná and Zdeňka Šímová, 2019

Vzdělání, dovednosti a mobilita. Zaměstnání a trh práce v České republice a evropských zemích

Anýžová Petra - Večerník Jiří (eds.), Praha, 2019, ISBN: 9788024642949

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další