Publikace

Career e-guidance and tools online

FREIBERGOVÁ, Z., NVF, Praha, 2020

Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0

Michal Janíčko − Filip Klicnar − Patrik Budský − Petr Weisser, Praha, 2020, ISBN: 1803-7488

Vocational education and training in Europe – Czech Republic

Martina Kaňáková, Věra Czesaná and Zdeňka Šímová, 2019

Mapping the landscape of online job vacancies

Michal Janíčko, 2018

Dopady Průmyslu 4.0 na trh práce v ČR

Kolektiv NVF-NOZV, Praha, 2017

Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT

Kolektiv NVF-NOVZ, Praha, 2017

Digitalizace podnikatelského sektoru

Kolektiv NVF-NOZV, Praha, 2017

Německá Bílá kniha Práce 4.0. Rešerše NVF

Kolektiv NVF-NOVZ, Praha, 2017

Konkurenční schopnost České republiky 2015: Vývoj hlavních indikátorů

NVF-NOZV, Praha, 2016

Metodika nákupu poradenských služeb pro uchazece a zájemce o zaměstnání (certifikovaná metodika MPSV)

Maříková, P., Freibergová, Z., SLAVÍKOVÁ, I., Praha, 2016

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další