Partnerské sítě

Zapojení v evropských sítích a asociacích

ReferNet

SkillsNet

European Network on Regional Labour Market Monitoring
CareersNet – Cedefop´s Network for lifelong guidance and career development

Zapojení v národních sítích

Asociace bilanční diagnostiky, z.s.

Asociace výchovných poradců, z.s.