Partnerství

Národní vzdělávací fond spolupracuje od svého založení na bázi širokého partnerství s řadou institucí veřejné správy, zaměstnavatel­ských,  odborových a dalších organizací, především s MPSV, MŠMT, MMR, Úřadem vlády, s kraji, vzdělávacími institucemi, výzkumnými ústavy a podniky.

Na mezinárodním poli jsou nejdůležitějšími partnery Evropská komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská nadace pro vzdělávání (ETF), Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), Středoevropská iniciativa (SEI) a další.