Naši partneři

Státní správa, veřejná správa a sociální partneři

 

Úřad vlády  
Ministerstvo práce a sociálních věcí   
Ministerstvo průmyslu a obchodu   
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Ministerstvo pro místní rozvoj  
Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj
Czechinvest
Hospodářská komora České republiky
Svaz průmyslu a dopravy

 

Mezinárodní organizace

 

Evropská komise  
CEDEFOP  
ETF  ETF
OECD  
QCDA
ISFOL
Institute for Employment Research (University fo Warwick)  
OVTA
FÁS  
PPMI             
IWAK
Labour Market and Education Observatory of Malopolska
BIBB    

 

Výzkumné ústavy a vysoké školy

 

Český statistický úřad   
CERGE – EI
SC&C  
Technologické centrum AV ČR  
CES VŠEM   
Markent
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚV)    
Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV)   
Masarykova univerzita v Brně (MU) 
Univerzita Karlova v Praze    
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí  
Sociologický ústav AV    

 

Neziskové organizace a asociace

 

 Česká asociace streetwork    

Vida o. s. 

 
Asociace výchovných poradců, o. s. 
Asociace vysokoškolských po­radců, o. s. 
Asociace manželských a rodinných poradců   
Asociace poraden pro zdravotně postižené   

Centrum andragogiky, s. r. o.

Asociace občanských poraden   
   

 

 

Ostatní

 

KPMG

Trexima  
RPIC – ViP  
Berman Group  
LMC
Jihomoravské inovační centrum  
Navreme Boheme, s.r.o.                                                        
 SDW, Austria