Naši partneři

Státní správa, veřejná správa a sociální partneři

 

Úřad vlády
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj
Czechinvest
Hospodářská komora České republiky
Svaz průmyslu a dopravy
Asociace samostatných odborů
Českomoravská konfederace
odborových svazů 

 

Mezinárodní organizace

Evropská komise
CEDEFOP
KIFÜ
ŠIOV
Warsaw School of Economics
ETF ETF
OECD
QCDA
ISFOL
Institute for Employment Research (University fo Warwick)
OVTA
FÁS
PPMI          
IWAK
Labour Market and Education Observatory of Malopolska
BIBB

 

Výzkumné ústavy a vysoké školy

 

Český statistický úřad 
CERGE – EI
SC&C
Technologické centrum AV ČR
CES VŠEM  
Markent
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚV)  
Masarykova univerzita v Brně (MU) 
Univerzita Karlova v Praze 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
Sociologický ústav AV 

 

Neziskové organizace a asociace

 

Česká asociace streetwork 

Vida o. s. 

Asociace výchovných poradců, o. s. 
Asociace vysokoškolských po­radců, o. s. 
Asociace manželských a rodinných poradců 
Asociace poraden pro zdravotně postižené 

Centrum andragogiky, s. r. o.

Asociace občanských poraden 

 

 

Ostatní

 

KPMG

Trexima
RPIC – ViP
Berman Group
LMC
Jihomoravské inovační centrum
Navreme Boheme, s.r.o.                                                     
SDW, Austria