Národní vzdělávací fond

Vítáme Vás na webových stránkách Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., na kterých si Vás dovolujeme seznámit s činností a odbornými kapacitami naší společnosti.

Nabídka služeb

Předvídání kvalifikačních potřeb

Zkoumání budoucí poptávky po profesích a kvalifikacích na základě trendů české i globální ekonomiky a jejich dopadů na trh práce

Práce v éře digitalizace

Analýzy vlivu digitálních technologií na společnost, průmysl, trh práce atd.

Rozvoj celoživotního učení

Monitoring a analýzy počátečního a dalšího vzdělávání, hodnocení konkurenceschop­nosti ČR z hlediska kvality lidských zdrojů, uplatňování inovačních metod v celoživotním učení směřující k cílenému vytváření „učícího se prostředí“ a uplatnění konceptu CžU v každodenní praxi

Trh práce

Analýzy trhu práce, podpora služeb kariérového poradenství, zpracování dotazníkových šetření, rozvoj oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, služby zaměřené na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti

Mezinárodní spolupráce

Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery a mezinárodními institucemi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zapojení v evropských sítích (ReferNet, SkillsNet)

Kariérové poradenství

Podpora služeb kariérového poradenství, jejich zkoumání a návrhy inovací včetně kvality v kariérovém poradenství.

Aktuality

16/6

PROJEKT SUSMILE: Vzniká online kurz udržitelné logistiky "poslední míle"

Národní vzdělávací fond se zapojil do projektu SUSMILE (Succesful online learning for sustainable last mile logistics) v rámci programu ERASMUS+. Cílem projektu je přispět k rozvoji možností digitálního vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky.

2/6

Výzkumné šetření doktorandů na Vysokém učení technickém v Brně

Národní vzdělávací fond na konci května dokončil výzkumné šetření zaměřené na socioekonomické podmínky doktorského studia na Vysokém učení technickém v Brně. 

18/3

Opatření související s pandemií koronaviru

Z rozhodnutí ředitelky společnosti se od 21/9/2020 do odvolání upravuje pracovní režim v NVF.

16/1

C-Game: Online hra profesní orientace 2-14 letých žáků

Středisko podpory poradenských služeb vyvíjí online hru pro žáky posledních ročníků základních škol s pracovním názvem „C-Game“.

10/12

Evropský index dovedností

Cedefop letos zveřejnil nové vydání Evropského indexu dovedností (European Skills Index)

Přejít do archivu