Národní vzdělávací fond

Vítáme Vás na webových stránkách Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., na kterých si Vás dovolujeme seznámit s činností a odbornými kapacitami naší společnosti.

Nabídka služeb

Předvídání kvalifikačních potřeb

Zkoumání budoucí poptávky po profesích a kvalifikacích na základě trendů české i globální ekonomiky a jejich dopadů na trh práce

Práce v éře digitalizace

Analýzy vlivu digitálních technologií na společnost, průmysl, trh práce atd.

Rozvoj celoživotního učení

Monitoring a analýzy počátečního a dalšího vzdělávání, hodnocení konkurenceschop­nosti ČR z hlediska kvality lidských zdrojů, uplatňování inovačních metod v celoživotním učení směřující k cílenému vytváření „učícího se prostředí“ a uplatnění konceptu CžU v každodenní praxi

Trh práce

Analýzy trhu práce, podpora služeb kariérového poradenství, zpracování dotazníkových šetření, rozvoj oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, služby zaměřené na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti

Mezinárodní spolupráce

Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery a mezinárodními institucemi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zapojení v evropských sítích (ReferNet, SkillsNet)

Aktuality

15/3

Projekt D-ILA: studie k datovému modelu na podporu individuálních vzdělávacích účtů

Mezinárodní projektový tým Erasmus+ projektu „D-ILA – Digital Individual Learning Accounts in the Visegrad Countries“ zve­řejnil zprávu z úvodní analytické a orientační fáze projektu (zde k nahlédnutí).

9/10

Webinář k projektu o digitálních individuálních vzdělávacích účtech v zemích V4

Ve středu 11.10.2023 mezi 10 – 12hod. vás zveme na webinář o našem projektu D-ILA in V4: Digitální individuální vzdělávací účty v zemích V4. 

 

6/3

NVF prezentoval finální podobu projektu SUSMILE na setkání logistiků

Ve čtvrtek 2. března proběhla v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) výroční členská konference České logistické asociace (ČLA). NVF zde prezentoval konečnou podobu projektu SUSMILE, na kterém s ČLA spolupracuje. 

6/10

Jak je možné adaptovat doktorské vzdělávání s ohledem na praxi?

Projekt Opening Doors v letech 2020 – 2022 zjišťoval poptávku trhu práce po průřezových dovednostech absolventů doktorského studia. Jaké dovednosti získané prostřednictvím doktorského studia je možné využít v komerční praxi? A jak je možné transformovat zkušenosti absolventů do systémových změn? 

29/6

Dilema mezi uplatněním doktorského vzdělání a stabilním zaměstnáním za lepší peníze

Po letech jen kosmetických úprav stipendií upoutává v poslední době doktorské studium rostoucí pozornost kompetentních státních orgánů. Na obzoru tak jsou hlubší reformy, jejímž výsledkem má být větší selektivita uchazečů o studium a lepší podmínky v jeho průběhu. Již nyní před reformami se však mezi absolventy Ph.D. setkáváme i s názorem, že pokud bylo doktorské stipendium doplněno částečným úvazkem na školicím pracovišti, může přechod do post-doktorandské kariérní etapy přinést paradoxně zhoršení příjmu i pracovních podmínek.

Přejít do archivu