Národní vzdělávací fond

Vítáme Vás na webových stránkách Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., na kterých si Vás dovolujeme seznámit s činností a odbornými kapacitami naší společnosti.

Nabídka služeb

Předvídání kvalifikačních potřeb

Zkoumání budoucí poptávky po profesích a kvalifikacích na základě trendů české i globální ekonomiky a jejich dopadů na trh práce

Práce v éře digitalizace

Analýzy vlivu digitálních technologií na společnost, průmysl, trh práce atd.

Rozvoj celoživotního učení

Monitoring a analýzy počátečního a dalšího vzdělávání, hodnocení konkurenceschop­nosti ČR z hlediska kvality lidských zdrojů, uplatňování inovačních metod v celoživotním učení směřující k cílenému vytváření „učícího se prostředí“ a uplatnění konceptu CžU v každodenní praxi

Trh práce

Analýzy trhu práce, podpora služeb kariérového poradenství, zpracování dotazníkových šetření, rozvoj oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, služby zaměřené na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti

Mezinárodní spolupráce

Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery a mezinárodními institucemi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zapojení v evropských sítích (ReferNet, SkillsNet)

Kariérové poradenství

Podpora služeb kariérového poradenství, jejich zkoumání a návrhy inovací včetně kvality v kariérovém poradenství.

Aktuality

18/3

Opatření související s pandemií koronaviru

Z rozhodnutí ředitelky společnosti se od 21/9/2020 do odvolání upravuje pracovní režim v NVF.

16/1

C-Game: Online hra profesní orientace 2-14 letých žáků

Středisko podpory poradenských služeb vyvíjí online hru pro žáky posledních ročníků základních škol s pracovním názvem „C-Game“.

10/12

Evropský index dovedností

Cedefop letos zveřejnil nové vydání Evropského indexu dovedností (European Skills Index)

29/11

Zpráva ze závěrečného workshopu projektu SKILLS

Na konci října 2019 seznámil Národní vzdělávací fond odbornou veřejnost s výsledky výzkumného projektu „Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie“. Na workshopu byla prezentována zjištění z víceletého zkoumání, podpořeného Grantovou agenturou ČR a opřeného o nově provedená česká šetření i o mezinárod­ní data.

12/7

Národní observatoř organizovala v červnu studijní návštěvu expertů z Moldavska

Cílem studijní návštěvy, která probíhala v Praze od 24. do 26. 6. 2019, bylo sdílet s moldavským týmem odborníků zkušenosti z praxe v oblasti politik zaměřených na nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, zejména metod předvídání a vyhodnocování tohoto nesouladu, zdrojů dat, institucionálního zázemí v ČR a souvisejících činností NOZV-NVF.

Přejít do archivu