Správní rada

Správní rada

Doc. Ing. Jiří Volf

MVDr. Milena Vicenová

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Dr. Milan Kubr

Ing. Zdeněk Liška

Ing. Petr Kalaš

 

 

Dozorčí rada

JUDr. Richard Falbr

Ing. Pavel Prior

Ing. Miloslav Vaněk