Informace o společnosti

Adresa společnosti:

Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Opletalova 25
110 00 Praha 1
Česká republika

IČO: 25751417; DIČ: CZ25751417

Bankovní spojení:

Komerční banka 141890588/0100

Společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 114