Lidé v NVF

Vedení společnosti

PhDr. Miroslava Kopicová | ředitelka | Tel. +420 224 500 500 | kopicova@nvf.cz

 

Kabinet ředitelky

Lea Gistrová | asistentka | Tel. +420 224 500 500, 512, 513 | gistrova@nvf.cz

 

Ekonomický úsek

Ing. Martin Darmovzal | vedoucí ekonomického úseku | Tel. +420 224 500 517 | darmovzal@nvf.cz

Helena Chleborádová | ekonomka | Tel. +420 224 500 516| chleboradova@nvf.cz

 

Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS)

PhDr. Irena Tomešová | vedoucí úseku | Tel. +420 224 500 583 | tomesova@nvf.cz

Mgr. Zora Fídlerová | projektová manažerka | fidlerova@nvf.cz

el. +420 224 500 5­83| Tel. +420 224 500Ing. Alena Valečková | projektová manažerka | Tel. +420 224 500 585 | valeckova@nvf.cz

Mgr. Martina Zahradníková | projektová manažerka | Tel. +420 224 500 417 | zahradnikova@nvf.cz

 

 

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř | Tel. +420 224 500 545 | Fax +420 224 500 501 | observatory@nvf.cz

Ing. Věra Czesaná | vedoucí úseku | Tel. +420 224 500 540 | czesana@nvf.cz

Ing. Zdeňka Matoušková, CSc. | analytik – expert | Tel. +420 224 500 547 | matouskova@nvf.cz

Mgr. Zdeňka Šímová | projektová manažerka | Tel. +420 224 500 543 | simova@nvf.cz

Mgr. Michal Janíčko | analytik | Tel.: +420 224 500 541 | janicko@nvf.cz

Mgr. Anna Krčková | analytik | Tel.: +420 224 500 541 | krckova@nvf.cz

Mgr. Martina Koutná | analytik | Tel.: +420 224 500 541 | koutna@nvf.cz

Mgr. Markéta Tučková | analytik | Tel.: +420 224 500 542 | tuckova@nvf.cz

 

Středisko podpory poradenských služeb (SPPS)

Ing. Zuzana Freibergová | vedoucí úseku | Tel. +420 224 500 580 | freibergova@nvf.cz