Lidé v NVF

Vedení společnosti

PhDr. Miroslava Kopicová | ředitelka | Tel. +420 224 500 500 | kopicova@nvf.cz

 

Kabinet ředitelky

Lea Gistrová | asistentka | Tel. +420 224 500 500 | gistrova@nvf.cz

 

Ekonomický úsek

Helena Chleborádová | ekonom | Tel. +420 224 500 516| chleboradova@nvf.cz

Ing. Martin Darmovzal | ekonom | Tel. +420 224 500 517 | darmovzal@nvf.cz

Naděžda Ehlerová | účetní | Tel. +420 224 500 517 | ehlerova@nvf.cz 

 

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř | observatory@nvf.cz

CIIRC ČTUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6 – Dejvice

Ing. Věra Czesaná | vedoucí úseku | Tel. +420 224 500 540 | czesana@nvf.cz

Ing. Zdeňka Matoušková, CSc. | analytik – expert | Tel. +420 224 500 547 | matouskova@nvf.cz

RNDr. Miroslava Procházka, CSc. | analytik | Tel.: +420 224 500 580 | prochazka@nvf.cz

Mgr. Zdeňka Šímová | projektová manažerka | Tel. +420 224 500 543 | simova@nvf.cz

Mgr. Michal Janíčko | analytik | Tel.: +420 224 500 541 | janicko@nvf.cz

Mgr. Markéta Tučková | analytik | Tel.: +420 224 500 541| tuckova@nvf.cz

Mgr. Tomáš Kolomazník | analytik | Tel.: +420 224 500 5­41 | kolomaznik@nvf.cz

Mgr. Filip Klicnar | analytik | Tel.: +420 224 500 541| klicnar@nvf.cz

 

Středisko podpory poradenských služeb (SPPS)

Ing. Zuzana Freibergová | vedoucí úseku | Tel. +420 224 500 580 | freibergova@nvf.cz