Lidé v NVF

Vedení společnosti

PhDr. Miroslava Kopicová | ředitelka | kopicova@nvf.cz

 

Ekonomický úsek

Helena Chleborádová | ekonom – personalista | chleboradova@nvf.cz

Naděžda Ehlerová | účetní | ehlerova@nvf.cz 

 

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř | observatory@nvf.cz

Ing. Věra Czesaná | vedoucí úseku | czesana@nvf.cz

Ing. Zdeňka Matoušková, CSc. | analytik – expert | matouskova@nvf.cz

Mgr. Zdeňka Šímová | analytik | simova@nvf.cz

Mgr. Michal Janíčko | analytik | janicko@nvf.cz

Mgr. Markéta Tučková | analytik | tuckova@nvf.cz