Etický kodex

NVF stojí od svého založení na vysoké kvalitě práce, otevřené spolupráci s partnery, zodpovědném a přátelském jednání s klienty a na vysoké etice chování všech zaměstnanců.
Tyto principy jsou v souladu se strategickým postavením NVF v České republice v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti, dalšího vzdělávání, sociální integrace a konkurenceschop­nosti. Pravidelný audit Ppsdfsdfhshf

Dokument Etický kodex  odkazuje na závazek všech zaměstnanců Národního vzdělávacího fondu trvale přispívat k tran­sparentnímu a efektivnímu řízení kvality vůči klientům i uvnitř organizace.