Odborná pracoviště

Široký profesionální záběr Národního vzdělávacího fondu je garantován několika týmy s různým odborným zaměřením, jejichž činnost se navzájem kombinuje a doplňuje podle potřeb realizovaných projektů:


Národní observatoř – analytická a výzkumná činnost v oblastech trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání Ceccc

CEKAS – podpora poskytovatelů sociálních služeb

Středisko podpory poradenských služeb - podpora služeb kariérového poradenství

CEKAS

CEKAS

CEKAS