Co děláme

Národní vzdělávací fond se především věnuje analytickým, koncepčním, metodickým, vzdělávacím a poradenským činnostem v následujících oblastech:

  • analýzy trendů a politik v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání
  • výzkum kvality lidských zdrojů
  • podpora strategie rozvoje lidských zdrojů na národní a krajské úrovni
  • podpora poradenských služeb v resortu zaměstnanosti i vzdělávání
  • vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti standardů kvality, rozvojové audity kvality sociálních služeb
  • administrace a řízení projektů

Naše projekty jsou často vytvářeny v mezinárodních partnerstvích.