Práce v éře digitalizace

Analýzy vlivu digitálních technologií na společnost, průmysl, trh práce atd. Na tématu se průběžně pracuje a výstupy jsou postupně zveřejňovány ve formě studií. Mezi výstupy je také rešerše vztahující se k německé Bílé knize Práce 4.0.

 

Výstupy

Dopady Průmyslu 4.0 na trh práce v ČR

Kolektiv NVF-NOZV, Praha, 2017

Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT

Kolektiv NVF-NOZV, Praha, 2017

Digitalizace podnikatelského sektoru

Kolektiv NVF-NOZV, Praha, 2017

Německá Bílá kniha Práce 4.0. Rešerše NVF

Kolektiv NVF-NOZV, Praha, 2017

Projekty

Iniciativa Práce 4.0

Ukončený projekt

Tým NOZV dostal v rámci iniciativy Práce 4.0 na starost vytvoření podkladové analytické studie shrnující dosavadní vývoj a výzkum v oblasti dopadů 4. průmyslové revoluce na trh práce a společnost a to shrnutím stávajícího zahraničního i domácího poznání. Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Průmysl 4.0

Ukončený projekt
 
V roce 2015 se odborníci Národní Observatoře stali součástí mezidisciplinárního týmu, který pod vedením předního odborníka na kybernetiku prof. Maříka připravil expertní materiál shrnující hlavní tendence a priority, na které by se měla zaměřit Národní iniciativa Průmysl 4.0. Národní iniciativa byla vyhlášena ministrem průmyslu a obchodu na podzim 2015 a současně také vyšla stejnojmenná publikace obsahující výše zmíněnou expertní studii.