Iniciativa práce 4.0

Studie je k dispozici zde.

Autor:Národní vzdělávací fond
Rok vydání:2016