Iniciativa Práce 4.0

Od 31. července 2016 do 31. prosince 2016

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Tým NOZV dostal v rámci iniciativy na starost vytvoření podkladové analytické studie shrnující dosavadní vývoj a výzkum v oblasti dopadů 4. průmyslové revoluce na trh práce a společnost a to shrnutím stávajícího zahraničního i domácího poznání. Zada­vatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Dále provedl detailní šetření podnikového prostředí formou cílených rozhovorů s vrcholovými personálními manažery  a zástupci odborových organizací společností s významným dopadem na český trh práce. 

Probíhaly také pracovní diskuse formou kulatých stolů a to se zapojením širší odborné veřejnosti (veřejná správa, zástupci zaměstnavatelů, zástupci zaměstnanců, akademická sféra). Na tyto výše uvedené aktivity navázala vlastní tvorba studie Iniciativy Práce 4.0.

Prezentace z kulatých stolů jsou ke stažení zde.

Studie Iniciativa Práce 4.0 se zabývá očekávanými dopady digitalizace na trh práce, zaměstnanost a na vybrané sociální aspekty v souvislosti s příchodem 4. průmyslové revoluce. Ke stažení zde.