Průmysl 4.0

Od 1. září 2015 do 31. prosince 2016

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

V roce 2015 se odborníci Národní Observatoře stali součástí mezidisciplinárního týmu, který pod vedením předního odborníka na kybernetiku prof. Maříka připravil expertní materiál shrnující hlavní tendence a priority, na které by se měla zaměřit Národní iniciativa Průmysl 4.0. Národní iniciativa byla vyhlášena ministrem průmyslu a obchodu na podzim 2015 a současně také vyšla stejnojmenná publikace obsahující výše zmíněnou expertní studii
 
Publikace:
 
Práce expertního týmu budou pokračovat i v roce 2016 na rozpracovávání jednotlivých tematických okruhů. Odborníci NVF budou nadále garantovat rozpracování vazeb Průmyslu 4.0 ve vztahu k trhu práce a ke vzdělávání.
 

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Publikace je ke stažení zde. Základní rámec iniciativy byl dále rozpracován do obsáhlého dokumentu, který bude zpřístupněn veřejnosti v březnu 2016. Oba dokumenty připravil tým vedený ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT prof. Vladimírem Maříkem, jehož členy byli i odborníci NVF. 

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

 
Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest ve spolupráci s VIDA! science centrem v Brně. 
 

Studie Průmysl 4.0 pro Ústecký kraj

Pracovníci Národního vzdělávacího fondu zpracovali studii pro Ústecký krajský úřad „Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT v Ústeckém kraji“.