Archiv aktualit

15/3

Projekt D-ILA: studie k datovému modelu na podporu individuálních vzdělávacích účtů

Mezinárodní projektový tým Erasmus+ projektu „D-ILA – Digital Individual Learning Accounts in the Visegrad Countries“ zve­řejnil zprávu z úvodní analytické a orientační fáze projektu (zde k nahlédnutí).

9/10

Webinář k projektu o digitálních individuálních vzdělávacích účtech v zemích V4

Ve středu 11.10.2023 mezi 10 – 12hod. vás zveme na webinář o našem projektu D-ILA in V4: Digitální individuální vzdělávací účty v zemích V4. 

 

6/3

NVF prezentoval finální podobu projektu SUSMILE na setkání logistiků

Ve čtvrtek 2. března proběhla v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) výroční členská konference České logistické asociace (ČLA). NVF zde prezentoval konečnou podobu projektu SUSMILE, na kterém s ČLA spolupracuje. 

6/10

Jak je možné adaptovat doktorské vzdělávání s ohledem na praxi?

Projekt Opening Doors v letech 2020 – 2022 zjišťoval poptávku trhu práce po průřezových dovednostech absolventů doktorského studia. Jaké dovednosti získané prostřednictvím doktorského studia je možné využít v komerční praxi? A jak je možné transformovat zkušenosti absolventů do systémových změn? 

29/6

Dilema mezi uplatněním doktorského vzdělání a stabilním zaměstnáním za lepší peníze

Po letech jen kosmetických úprav stipendií upoutává v poslední době doktorské studium rostoucí pozornost kompetentních státních orgánů. Na obzoru tak jsou hlubší reformy, jejímž výsledkem má být větší selektivita uchazečů o studium a lepší podmínky v jeho průběhu. Již nyní před reformami se však mezi absolventy Ph.D. setkáváme i s názorem, že pokud bylo doktorské stipendium doplněno částečným úvazkem na školicím pracovišti, může přechod do post-doktorandské kariérní etapy přinést paradoxně zhoršení příjmu i pracovních podmínek.

10/4

Evropský týden projektu CAREERS

Středisko podpory poradenských služeb NVF připravuje na první květnový týden 2022 Evropský týden projektu CAREERS.

21/2

Výroční zasedání konsorcia ReferNet 2021

V prosinci 2021 se analytici Národního vzdělávacího fondu Zdeňka Šímová a Michal Janíčko zúčastnili výročního zasedání konsorcia ReferNet. Jejich příspěvky si můžete poslechnout na tomto odkazu.

21/2

Příspěvek na konferenci Člověk a práce: etické a sociální výzvy současnosti

Analytici Národního vzdělávacího fondu Věra Czesaná a Michal Janíčko vystoupili v listopadu 2021 na konferenci „Člověk a práce: etické a sociální výzvy současnosti“. Jejich příspěvek „Situace a budoucnost vzdělání v kontextu proměn světa práce v ČR“ a příspěvky ostatních panelistů si můžete poslechnout na tomto odkazu.

16/6

PROJEKT SUSMILE: Vzniká online kurz udržitelné logistiky "poslední míle"

Národní vzdělávací fond se zapojil do projektu SUSMILE (Succesful online learning for sustainable last mile logistics) v rámci programu ERASMUS+. Cílem projektu je přispět k rozvoji možností digitálního vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky.

2/6

Výzkumné šetření doktorandů na Vysokém učení technickém v Brně

Národní vzdělávací fond na konci května dokončil výzkumné šetření zaměřené na socioekonomické podmínky doktorského studia na Vysokém učení technickém v Brně. 

18/3

Opatření související s pandemií koronaviru

Opatření upravující pracovní režim v NVF v souvislosti s pandemií COVID-19.

16/1

C-Game: Online hra profesní orientace 12-14 letých žáků

Středisko podpory poradenských služeb vyvíjí online hru pro žáky posledních ročníků základních škol s pracovním názvem „C-Game“.

10/12

Evropský index dovedností

Cedefop letos zveřejnil nové vydání Evropského indexu dovedností (European Skills Index)

29/11

Zpráva ze závěrečného workshopu projektu SKILLS

Na konci října 2019 seznámil Národní vzdělávací fond odbornou veřejnost s výsledky výzkumného projektu „Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie“. Na workshopu byla prezentována zjištění z víceletého zkoumání, podpořeného Grantovou agenturou ČR a opřeného o nově provedená česká šetření i o mezinárod­ní data.

12/7

Národní observatoř organizovala v červnu studijní návštěvu expertů z Moldavska

Cílem studijní návštěvy, která probíhala v Praze od 24. do 26. 6. 2019, bylo sdílet s moldavským týmem odborníků zkušenosti z praxe v oblasti politik zaměřených na nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, zejména metod předvídání a vyhodnocování tohoto nesouladu, zdrojů dat, institucionálního zázemí v ČR a souvisejících činností NOZV-NVF.

3/6

Bienále na téma validace předchozího učení v Berlíně

V Berlíně se ve dnech 7. – 8. května uskutečnilo bienále na téma validace předchozího učení (validation of prior learning, VPL),  jehož cílem bylo posílit dialog mezi tvůrci politik, odborníky, uživateli a dalšími zainteresovanými stranami.

6/3

Fotosoutěž CEDEFOPu 2019 o zajímavé ceny!

Soutěž organizuje Cedefop ve spolupráci s Evropskou komisí s cílem podpory osvědčených postupů a excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v celé EU i mimo ni.

6/3

Výzva k zasílání příspěvků na mezinárodní konferenci IAEVG

Výzva pro příznivce kariérového poradenství. Využijte jedinečnou možnost zaslat své příspěvky a postery na mezinárodní konferenci „Kariérové ​​poradenství pro inkluzivní společnost“, která se uskuteční ve dnech 11. – 13. září 2019 v Bratislavě.

Příspěvky je možné zasílat 31. března 2019.

12/12

Konference IAEVG "Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost", Brno a Bratislava, 9.- 13. 9. 2019

Přípravy velké konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (international Association for Educational and Vocational Guidance) jsou v plném běhu. První dva dny (9.-10.9.2019) se uskuteční zajímavý před konferenční program v Brně a konference jako taková proběhne v Bratislavě.

2/5

Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1–8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa. 

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další