Archiv aktualit

16/6

PROJEKT SUSMILE: Vzniká online kurz udržitelné logistiky "poslední míle"

Národní vzdělávací fond se zapojil do projektu SUSMILE (Succesful online learning for sustainable last mile logistics) v rámci programu ERASMUS+. Cílem projektu je přispět k rozvoji možností digitálního vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky.

2/6

Výzkumné šetření doktorandů na Vysokém učení technickém v Brně

Národní vzdělávací fond na konci května dokončil výzkumné šetření zaměřené na socioekonomické podmínky doktorského studia na Vysokém učení technickém v Brně. 

18/3

Opatření související s pandemií koronaviru

Z rozhodnutí ředitelky společnosti se od 21/9/2020 do odvolání upravuje pracovní režim v NVF.

16/1

C-Game: Online hra profesní orientace 2-14 letých žáků

Středisko podpory poradenských služeb vyvíjí online hru pro žáky posledních ročníků základních škol s pracovním názvem „C-Game“.

10/12

Evropský index dovedností

Cedefop letos zveřejnil nové vydání Evropského indexu dovedností (European Skills Index)

29/11

Zpráva ze závěrečného workshopu projektu SKILLS

Na konci října 2019 seznámil Národní vzdělávací fond odbornou veřejnost s výsledky výzkumného projektu „Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie“. Na workshopu byla prezentována zjištění z víceletého zkoumání, podpořeného Grantovou agenturou ČR a opřeného o nově provedená česká šetření i o mezinárod­ní data.

12/7

Národní observatoř organizovala v červnu studijní návštěvu expertů z Moldavska

Cílem studijní návštěvy, která probíhala v Praze od 24. do 26. 6. 2019, bylo sdílet s moldavským týmem odborníků zkušenosti z praxe v oblasti politik zaměřených na nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, zejména metod předvídání a vyhodnocování tohoto nesouladu, zdrojů dat, institucionálního zázemí v ČR a souvisejících činností NOZV-NVF.

3/6

Bienále na téma validace předchozího učení v Berlíně

V Berlíně se ve dnech 7. – 8. května uskutečnilo bienále na téma validace předchozího učení (validation of prior learning, VPL),  jehož cílem bylo posílit dialog mezi tvůrci politik, odborníky, uživateli a dalšími zainteresovanými stranami.

6/3

Fotosoutěž CEDEFOPu 2019 o zajímavé ceny!

Soutěž organizuje Cedefop ve spolupráci s Evropskou komisí s cílem podpory osvědčených postupů a excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v celé EU i mimo ni.

6/3

Výzva k zasílání příspěvků na mezinárodní konferenci IAEVG

Výzva pro příznivce kariérového poradenství. Využijte jedinečnou možnost zaslat své příspěvky a postery na mezinárodní konferenci „Kariérové ​​poradenství pro inkluzivní společnost“, která se uskuteční ve dnech 11. – 13. září 2019 v Bratislavě.

Příspěvky je možné zasílat 31. března 2019.

12/12

Konference IAEVG "Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost", Brno a Bratislava, 9.- 13. 9. 2019

Přípravy velké konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (international Association for Educational and Vocational Guidance) jsou v plném běhu. První dva dny (9.-10.9.2019) se uskuteční zajímavý před konferenční program v Brně a konference jako taková proběhne v Bratislavě.

2/5

Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1–8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa. 

30/11

Konference Škola základ života - Vzdělávání 4.0 pro Olomoucký kraj

Ve spolupráci s CIIRC ČVUT a Olomouckým krajem a dalšími významnými institucemi, které působí v tomto kraji, připravujeme na začátek roku konferenci Škola základ života – Vzdělávání 4.0 pro Olomoucký kraj. Místo konání zatím nebylo stanoveno. 

Více informací bude zveřejněno na začátku prosince 2017 na webových stránkách konference http://konference.vaseprofese.cz/ 

 

18/10

Konference Škola základ života - Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj

Ve spolupráci s CIIRC ČVUT a Moravskoslezským krajem a dalšími významnými institucemi, které působí v tomto kraji, pořádáme dne 13. 11. 2017 konferenci Škola základ života – Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj. Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava. 

Více informací naleznete na webových stránkách konference http://konference.vaseprofese.cz/ 

20/7

Druhá konference k tématu Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění

Na 19. září 2017 připravujeme další konferenci k tématu Česká republika v příštích dvaceti letech – vize a cesta k jejímu naplnění.

Hlavní téma konference: Jaký ekonomický model zvolit, aby se ČR stala rozvinutou zemí s prosperující ekonomikou na základě produkce s vysokou přidanou hodnotou a s dosahem na konečné zákazníky.

Více informací na http://konference.vaseprofese.cz

28/4

Konference Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění

Konference pořádaná Národním vzdělávacím fondem ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT) se uskutečnila dne 1.6.2017 v nové budově CIIRC ČVUT v Praze 6.

9/1

Kurzy pro kariérové poradce

Středisko podpory poradenských služeb aktualizovalo nabídku kurzů dalšího vzdělávání pro kariérové poradce.

6/1

Předávání zkušeností v Arménii

Národní observatoř byla hlavním partnerem Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) při podpoře předvídání vývoje trhu práce v Arménii. Úkolem observatoře bylo předat během třídenního workshopu (28.-30.11.2016) pracovníkům arménských institucí zkušenosti s vlastními aktivitami v předvídání a poskytnout jim praktické školení v metodologii zjišťování potřeb zaměstnavatelů. 

22/12

Hezké Vánoce a vše nejlepší v roce 2017!

Hodně úspěchů v roce 2017 Vám přeje Národní vzdělávací fond.

20/9

Studie Průmysl 4.0 pro Ústecký kraj

Pracovníci Národního vzdělávacího fondu zpracovali studii pro Ústecký krajský úřad „Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT v Ústeckém kraji“. 

Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další