Archiv aktualit

6/3

Fotosoutěž CEDEFOPu 2019 o zajímavé ceny!

Soutěž organizuje Cedefop ve spolupráci s Evropskou komisí s cílem podpory osvědčených postupů a excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v celé EU i mimo ni.

6/3

Výzva k zasílání příspěvků na mezinárodní konferenci IAEVG

Výzva pro příznivce kariérového poradenství. Využijte jedinečnou možnost zaslat své příspěvky a postery na mezinárodní konferenci „Kariérové ​​poradenství pro inkluzivní společnost“, která se uskuteční ve dnech 11. – 13. září 2019 v Bratislavě.

Příspěvky je možné zasílat 31. března 2019.

12/12

Konference IAEVG "Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost", Brno a Bratislava, 9.- 13. 9. 2019

Přípravy velké konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (international Association for Educational and Vocational Guidance) jsou v plném běhu. První dva dny (9.-10.9.2019) se uskuteční zajímavý před konferenční program v Brně a konference jako taková proběhne v Bratislavě.

2/5

Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1–8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa. 

30/11

Konference Škola základ života - Vzdělávání 4.0 pro Olomoucký kraj

Ve spolupráci s CIIRC ČVUT a Olomouckým krajem a dalšími významnými institucemi, které působí v tomto kraji, připravujeme na začátek roku konferenci Škola základ života – Vzdělávání 4.0 pro Olomoucký kraj. Místo konání zatím nebylo stanoveno. 

Více informací bude zveřejněno na začátku prosince 2017 na webových stránkách konference http://konference.vaseprofese.cz/ 

 

18/10

Konference Škola základ života - Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj

Ve spolupráci s CIIRC ČVUT a Moravskoslezským krajem a dalšími významnými institucemi, které působí v tomto kraji, pořádáme dne 13. 11. 2017 konferenci Škola základ života – Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj. Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava. 

Více informací naleznete na webových stránkách konference http://konference.vaseprofese.cz/ 

20/7

Druhá konference k tématu Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění

Na 19. září 2017 připravujeme další konferenci k tématu Česká republika v příštích dvaceti letech – vize a cesta k jejímu naplnění.

Hlavní téma konference: Jaký ekonomický model zvolit, aby se ČR stala rozvinutou zemí s prosperující ekonomikou na základě produkce s vysokou přidanou hodnotou a s dosahem na konečné zákazníky.

Více informací na http://konference.vaseprofese.cz

28/4

Konference Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění

Konference pořádaná Národním vzdělávacím fondem ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT) se uskutečnila dne 1.6.2017 v nové budově CIIRC ČVUT v Praze 6.

9/1

Kurzy pro kariérové poradce

Středisko podpory poradenských služeb aktualizovalo nabídku kurzů dalšího vzdělávání pro kariérové poradce.

6/1

Předávání zkušeností v Arménii

Národní observatoř byla hlavním partnerem Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) při podpoře předvídání vývoje trhu práce v Arménii. Úkolem observatoře bylo předat během třídenního workshopu (28.-30.11.2016) pracovníkům arménských institucí zkušenosti s vlastními aktivitami v předvídání a poskytnout jim praktické školení v metodologii zjišťování potřeb zaměstnavatelů. 

22/12

Hezké Vánoce a vše nejlepší v roce 2017!

Hodně úspěchů v roce 2017 Vám přeje Národní vzdělávací fond.

20/9

Studie Průmysl 4.0 pro Ústecký kraj

Pracovníci Národního vzdělávacího fondu zpracovali studii pro Ústecký krajský úřad „Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT v Ústeckém kraji“. 

10/8

Úspěšné ukončení projektu "Hrajeme si s příběhy"

31. 7. 2016 jsme ukončili dvouletý projekt financovaný z EHP Norsko „Hrajeme si s příběhy“ – nová metoda pro zapojení  dítěte do rozhodovacích procesů, který NVF o. p. s. realizoval společně s HoSt Home-Start Česká republika

1/8

Připravované kurzy pro kariérové poradce

Středisko podpory poradenských služeb NVF připravilo pro rok 2017 širokou nabídku kurzů pro kariérové poradce.

28/6

Seminář "Hrajeme si s příběhy"

23. června 2016 se uskutečnil závěrečný seminář v rámci projektu Hrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů. Semináře se zúčastnili pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zástupci neziskových organizací a inspektoři sociálně právní ochrany dětí z celé České republiky. Projekt realizoval CEKAS při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. společně s odborným partnerem HoSt – HomeStart Česká republika.
 
 
21/6

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje

Již druhý ročník konference Podnikatelské fórum Ústeckého kraje se konal ve dnech 13.-14. června 2016 v Ústí nad Labem. Zástupkyně Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu Mgr. Zdeňka Šímová představila na wokshopu „Kvalifikovaná pracovní síla“ vybrané výstupy projektů NVF, včetně dvou projektů z programu Erasmus +.

20/6

Odborná publikace "Jak si vybrat poradce" ke stažení

S laskavým svolením autora Dr. Milana Kubra dáváme k dispozici ke stažení odbornou publikaci „Jak si vybrat poradce“. 

Tato publikace byla napsána pro manažery a podnikatele, kteři hodlají využít poradců ke zlepšení řízení a výkonnosti svých podniků a kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak vybírat poradce a jak s nimi spolupracovat.
 
22/3

Lidské zdroje pro konkurenceschopnou ekonomiku

 
Aktualizované indikátory kvality lidských zdrojů jsou pro zájemce připraveny v tradiční publikaci Konkurenční schopnost České republiky zpracovávané Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu. 
26/2

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

 
Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest ve spolupráci s VIDA! science centrem v Brně. 
 
23/2

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Publikace je ke stažení zde. Základní rámec iniciativy byl dále rozpracován do obsáhlého dokumentu, který bude zpřístupněn veřejnosti v březnu 2016. Oba dokumenty připravil tým vedený ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT prof. Vladimírem Maříkem, jehož členy byli i odborníci NVF. 

Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další