Výzkumné šetření doktorandů na Vysokém učení technickém v Brně

Národní vzdělávací fond na konci května dokončil výzkumné šetření zaměřené na socioekonomické podmínky doktorského studia na Vysokém učení technickém v Brně. 

Výsledky výzkumu, který zahrnoval také rozsáhlé dotazníkové šetření mezi současnými i bývalými doktorandy, byly předány Rektorátu VUT. Výsledná zpráva zahrnovala rovněž návrhy na zlepšení podmínek doktorského studia.

V minulosti již NVF podobné šetření zaměřené na doktorské studium realizoval na Univerzitě Karlově v Praze.