Evropský index dovedností

Cedefop letos zveřejnil nové vydání Evropského indexu dovedností (European Skills Index)

Česká republika dosáhla podruhé nejlepšího skóre v Evropě. Více informací o tom, co to znamená, a jak tento výsledek interpretovat, naleznete na těchto odkazech