Opatření související s pandemií koronaviru

Vedení společnosti NVF, o.p.s. přistoupilo v souvislosti s vyhlášením karantény v ČR k následujícím opatřením do odvolání:

  • Zaměstnanci budou do odvolání využívat práce z domova, pouze v ojedinělých (nutných)  případech, možnost  práce z kancelářských prostor,  za dodržení veškerých nařízených hygienických opatření.
  • Veškeré předem dohodnuté či plánované akce odvolány nebo zrušeny s tím, že budou sjednány náhradní termíny po skončení nařízených omezení a opatření.
  • Kontakt na jednotlivé zaměstnance prostřednictvím e-mailů či telefonních kontaktů uvedených na našich webových stránkách v kontaktech.

PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka