Opatření související s pandemií koronaviru

Z rozhodnutí ředitelky společnosti se od 21/9/2020 do odvolání upravuje pracovní režim v NVF.

  • Zaměstnanci budou do odvolání využívat práci z domova, pouze v ojedinělých (nutných)  případech mají možnost využívat kancelářské prostory za dodržení veškerých nařízených hygienických opatření.
  • Předem dohodnuté či plánované akce se odvolávají nebo ruší s tím, že budou sjednány náhradní termíny po skončení nařízených omezení a opatření.
  • Kontakt na jednotlivé zaměstnance je prostřednictvím e-mailů uvedených v kontaktech na našich webových stránkách.

PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka