Zpráva ze závěrečného workshopu projektu SKILLS

Na konci října 2019 seznámil Národní vzdělávací fond odbornou veřejnost s výsledky výzkumného projektu „Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie“. Na workshopu byla prezentována zjištění z víceletého zkoumání, podpořeného Grantovou agenturou ČR a opřeného o nově provedená česká šetření i o mezinárod­ní data.

Analýzy řešitelského týmu se zaměřovaly mimo jiné na roli kognitivních dovedností v pracovních drahách a v odměňování, ale i na další aspekty kvality zaměstnání. Bližší informace o workshopu uvádíme v přiložené zprávě.

Seznam výstupů NVF z projektu je k dispozici na http://www.nvf.cz/skills .

Tisková zpráva je k dispozici zde.

Galerie

Zpráva ze závěrečného workshopu projektu SKILLS Zpráva ze závěrečného workshopu projektu SKILLS Zpráva ze závěrečného workshopu projektu SKILLS Zpráva ze závěrečného workshopu projektu SKILLS