Evropský týden projektu CAREERS

Středisko podpory poradenských služeb NVF připravuje na první květnový týden 2022 Evropský týden projektu CAREERS.

Na první květnový týden Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu připravuje sérii pěti workshopů k problematice dovedností řízení kariéry a kariérového poradenství.

Program workshopů bude zohledňovat požadavky účastníků, kteří je mohou předkládat v online přihlášce.

Více na webových stránkách Vaseprofese.cz.