Archiv aktualit

28/4

Konference Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění

Konference pořádaná Národním vzdělávacím fondem ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT) se uskutečnila dne 1.6.2017 v nové budově CIIRC ČVUT v Praze 6.

9/1

Kurzy pro kariérové poradce

Středisko podpory poradenských služeb aktualizovalo nabídku kurzů dalšího vzdělávání pro kariérové poradce.

6/1

Předávání zkušeností v Arménii

Národní observatoř byla hlavním partnerem Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) při podpoře předvídání vývoje trhu práce v Arménii. Úkolem observatoře bylo předat během třídenního workshopu (28.-30.11.2016) pracovníkům arménských institucí zkušenosti s vlastními aktivitami v předvídání a poskytnout jim praktické školení v metodologii zjišťování potřeb zaměstnavatelů. 

22/12

Hezké Vánoce a vše nejlepší v roce 2017!

Hodně úspěchů v roce 2017 Vám přeje Národní vzdělávací fond.

20/9

Studie Průmysl 4.0 pro Ústecký kraj

Pracovníci Národního vzdělávacího fondu zpracovali studii pro Ústecký krajský úřad „Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT v Ústeckém kraji“. 

10/8

Úspěšné ukončení projektu "Hrajeme si s příběhy"

31. 7. 2016 jsme ukončili dvouletý projekt financovaný z EHP Norsko „Hrajeme si s příběhy“ – nová metoda pro zapojení  dítěte do rozhodovacích procesů, který NVF o. p. s. realizoval společně s HoSt Home-Start Česká republika

1/8

Připravované kurzy pro kariérové poradce

Středisko podpory poradenských služeb NVF připravilo pro rok 2017 širokou nabídku kurzů pro kariérové poradce.

28/6

Seminář "Hrajeme si s příběhy"

23. června 2016 se uskutečnil závěrečný seminář v rámci projektu Hrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů. Semináře se zúčastnili pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zástupci neziskových organizací a inspektoři sociálně právní ochrany dětí z celé České republiky. Projekt realizoval CEKAS při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. společně s odborným partnerem HoSt – HomeStart Česká republika.
 
 
21/6

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje

Již druhý ročník konference Podnikatelské fórum Ústeckého kraje se konal ve dnech 13.-14. června 2016 v Ústí nad Labem. Zástupkyně Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu Mgr. Zdeňka Šímová představila na wokshopu „Kvalifikovaná pracovní síla“ vybrané výstupy projektů NVF, včetně dvou projektů z programu Erasmus +.

20/6

Odborná publikace "Jak si vybrat poradce" ke stažení

S laskavým svolením autora Dr. Milana Kubra dáváme k dispozici ke stažení odbornou publikaci „Jak si vybrat poradce“. 

Tato publikace byla napsána pro manažery a podnikatele, kteři hodlají využít poradců ke zlepšení řízení a výkonnosti svých podniků a kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak vybírat poradce a jak s nimi spolupracovat.
 
22/3

Lidské zdroje pro konkurenceschopnou ekonomiku

 
Aktualizované indikátory kvality lidských zdrojů jsou pro zájemce připraveny v tradiční publikaci Konkurenční schopnost České republiky zpracovávané Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu. 
26/2

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

 
Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest ve spolupráci s VIDA! science centrem v Brně. 
 
23/2

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Publikace je ke stažení zde. Základní rámec iniciativy byl dále rozpracován do obsáhlého dokumentu, který bude zpřístupněn veřejnosti v březnu 2016. Oba dokumenty připravil tým vedený ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT prof. Vladimírem Maříkem, jehož členy byli i odborníci NVF. 

9/2

Excelentní hodnocení českých webových stránek ReferNet!

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) každým rokem provádí evaluaci národních webových stránek projektu ReferNet pro jednotlivé země. České stránky www.refernet.cz obdržely opět excelentí hodnocení.

8/10

Studijní cesta uzbeckých expertů v Praze

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání zorganizovala v září studijní návštěvu 5 expertů z Uzbekistánu. Konkrétně z Institute of forecasting and macroeconomic research (IFMR) a ministerstva financí Uzbekistánu. Cílem studijní návštěvy, která probíhala v Praze od 21. do 25. 9. 2015, bylo seznámit uzbecké odborníky s využíváním modelových nástrojů pro makroekonomické projekce, s praxí jejich využívání v České republice. 

16/9

Mezinárodní konference Řízení kvality a hodnocení dopadů systému kariérového poradenství

Konference je pořádána společností BKS Úspech ve spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Evropské federace center kariérového poradenství a bilance kompetencí a dalšími partnery projektu Qual´n´Guide dne 8. 10. 2015 v Bratislavě.

26/8

Valná hromada Asociace bilanční diagnostiky

Asociace bilanční didagnostiky ve spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb NVF připravuje na 22. 10. 2015 Val­nou hromadu této asociace s doprovodným odborným programem.

25/8

E-network kariérových poradců

Srdečně vás zveme k zapojení do mezinárodní sítě kariérových poradců a diskutujte ožehavé i běžné otázky kariérového poradenství na online síti – e-network – kariérových poradců. Nachází se na www.inno-career.eu pod záložkou E-NETWORK a je součástí realizace projektu INNO-CAREER.

24/8

Certifikát kvality FECBOP pro Asociaci bilanční diagnostiky

Asociace bilanční diagnostiky, se kterou úzce spolupracuje Středisko podpory poradenských služeb NVF, prošla úspěšně auditem kvality mezinárodní asociace center bilance kompetencí a kariérového poradenství FECBOP. Gratulujeme!

30/6

Následný výzkum PIAAC

Návazný národní výzkum je součástí sedmiletého projektu CLOSE, který se dále věnuje i počátkům vzdělávací dráhy, zaměřuje se proto i na předškolní děti a na děti před nástupem na druhý stupeň základní školy (případně víceletá gymnázia) a před nástupem na střední školy. V průběhu června proběhl pilotní výzkum ověřující funkčnost a srozumitelnost dotazníku. Hlavní sběr se uskuteční od července 2015 do 15. září 2015.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další