Studijní cesta uzbeckých expertů v Praze

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání zorganizovala v září studijní návštěvu 5 expertů z Uzbekistánu. Konkrétně z Institute of forecasting and macroeconomic research (IFMR) a ministerstva financí Uzbekistánu. 

Cílem studijní návštěvy, která probíhala v Praze od 21. do 25. 9. 2015, bylo seznámit uzbecké odborníky s využíváním modelových nástrojů pro makroekonomické projekce, s praxí jejich využívání v ČR. Uzbečtí experti měli možnost navštívit Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Českou národní banku, CERGE-EI, Technologickou agenturu AV ČR a vyslechnout prezentace jejich zástupců a rozvíjet diskuzi.

Studijní návštěva probíhala v rámci projektu: Transfer of Czech knowledge : Study tour to the Czech Republic to support inklusive growth in Uzbekistan. Tento projekt vypsala kancelář United Nations Development Programme (UNDP) – jako podporu rozvoje Uzbekistánu. Projekt zaměřen na předávání zkušeností českých institucí, ministerstev a výzkumných organizací při vyvíjení a používání nástrojů makroekonomických analýz a projekcí.

 

Agenda