Úspěšné ukončení projektu "Hrajeme si s příběhy"

31. 7. 2016 jsme ukončili dvouletý projekt financovaný z EHP Norsko „Hrajeme si s příběhy“ – nová metoda pro zapojení  dítěte do rozhodovacích procesů, který NVF o. p. s. realizoval společně s HoSt Home-Start Česká republika

Výstupem jsou materiály pro sociální pracovníky (jak mluvit s dětmi při náročných životních situacích) a 4 sady hraček (se kterými si chodí pracovnice HoStu hrát s dětmi a jejich rodiči k nim domů). 

Projekt byl zakončen semináři pro sociální pracovníky z OSPOD a neziskových organizací, kde jim byly pomůcky představeny.

Galerie

Úspěšné ukončení projektu "Hrajeme si s příběhy" Úspěšné ukončení projektu "Hrajeme si s příběhy"