Lidské zdroje pro konkurenceschopnou ekonomiku

Aktualizované indikátory kvality lidských zdrojů jsou pro zájemce připraveny v tradiční publikaci Konkurenční schopnost České republiky zpracovávané Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu
 
Zaměření na kvalifikace a dovednosti obyvatelstva nebo na lidské zdroje pro rozvoj technologicky a znalostně náročných odvětví může pomoci při vyhodnocování šancí České republiky uspět v naplňování strategie Průmysl 4.0.
 
Publikace je ke stažení zde.