Konkurenční schopnost České republiky 2015: Vývoj hlavních indikátorů

Aktuální verze webové publikace Konkurenční schopnost České republiky 2015 navazuje na řadu publikací vydaných pod názvem Ročenka konkurenceschop­nosti České republiky, jež byla odborným výstupem projektu Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (CVKS, grant MŠMT 1M0524). Na něm se v letech 2005 – 2011 spolu s dalšími výzkumnými pracovišti podílela Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu. V aktualizované kapitole Kvalita lidských zdrojů popisuje a vyhodnocuje v 25 ukazatelích tyto čtyři základní okruhy:
 
  • Kvalifikace a dovednosti obyvatelstva
  • Účast na vzdělávání
  • Výdaje na vzdělávání
  • Lidské zdroje pro rozvoje technologicky a znalostně náročných odvětví
 
Všechny indikátory obsahují časovou řadu hodnot, podrobný popis metodiky a vyhodnocení pozice České republiky v rámci Evropské unie. 
 

Publikace ke stažení zde.

 
Předchozí ročníky jsou k dispozici zde:
 
Autor:NVF-NOZV
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2016