Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005

Kapitola Kvalita lidských zdrojů

Ročenka je společným výstupem dvou pracovišť – Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání. Konkurenceschopnost je hodnocena z hlediska čtyř klíčových aspektů: makroekonomická výkonnost a stabilita, institucionální kvalita, inovační výkonnost a kvalita lidských zdrojů. Národní observatoř je zpracovatelem kapitoly týkající se kvality lidských zdrojů.

1. část – Ukazatele

Poskytuje souhrnný přehled základních vybraných ukazatelů, objasňuje jejich analytický význam, stručně hodnotí pozici ČR v mezinárodním srovnání a odkazuje na související informační zdroje.

2. část – Analýza

Druhá část ročenky obsahuje hlubší analýzu jednotlivých aspektů konkurenceschop­nosti, s důrazem na její znalostně založené charakteristiky. Kapitola zpracovaná Národní observatoří (Kvalita lidských zdrojů) se zabývá hodnocením úrovně znalostí a dovedností české populace, její profesní a geografickou mobilitou, účastí na vzdělávání, mírou podnikového vzdělávání a investic do vzdělávání, dále také vybaveností technologicky náročných odvětví lidskými zdroji a přílivem absolventů terciárního vzdělávání.

1. část – Ukazatele: Kapitola Kvalita lidských zdrojů 

2. část – Analýza: Kapitola Kvalita lidských zdrojů

English verison (Analytical part):

The Competitiveness Yearbook Czech Republic 2005: Chapter Quality of Human Resources

Autor:NVF-NOZV
Rok vydání:2006

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.