Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012: Vývoj hlavních indikátorů

Kapitola „Kvalita lidských zdrojů“

Konkurenční schopnost České republiky 2011–2012 je již sedmým výstupem dvou výzkumných pracovišť a to Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu (NOZV NVF) a Centra ekonomických studií při Vysoké škole ekonomie a managementu (CES VŠEM). Tato publikace navazuje na řadu publikací vydaných pod názvem Ročenka konkurenceschop­nosti České republiky, jež byla odborným výstupem Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (CVKS, grant MŠMT 1M0524).

Konkurenční schopnost České republiky 2011–2012 sleduje vývoj hlavních indikátorů možného hodnocení konkurenční schopnosti České republiky v mezinárodním srovnání.

Kapitola Kvalita lidských zdrojů, kterou zpracovala Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, popisuje a vyhodnocuje v 25 ukazatelích tyto čtyři základní okruhy:

  • Kvalifikace a dovednosti obyvatelstva
  • Účast na vzdělávání
  • Výdaje na vzdělávání
  • Lidské zdroje pro rozvoje technologicky a znalostně náročných odvětví

Všechny indikátory obsahují časovou řadu hodnot, podrobný popis metodiky a vyhodnocení pozice České republiky v rámci Evropské unie.

Kapitola „Kvalita lidských zdrojů“ je ke stažení zde.

Autor:NVF-NOZV
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2013

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.