Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009

Kapitola Kvalita lidských zdrojů

V pořadí již čtvrtá publikace, kterou vydávají společně Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání a Centrum ekonomických studií VŠEM, je výstupem projektu Centrum výzkumu konkurenční schopnosti.

Publikace je rozdělena na analytickou a statistickou část. Analytická část obsahuje hlubší analýzu jednotlivých aspektů konkurenceschop­nosti s důrazem na její znalostně založené charakteristiky. 

Statistická část poskytuje souhrnný přehled základních vybraných ukazatelů, objasňuje jejich analytický význam, a metodologii, stručně hodnotí pozici ČR v mezinárodním srovnání a odkazuje na související informační zdroje.

 

Část zpracovaná Národní observatoří zaměřená na analýzu Kvality lidských zdrojů se skládá ze tří kapitol:

  • Příprava lidských zdrojů pro kvalifikačně náročné profese
  • Další vzdělávání a informační společnost
  • Flexibilita trhu práce

Analytická část – kapitola Kvalita lidských zdrojů

Statistická část – kapitola Kvalitla lidských zdrojů

English version (Analytical part):

The Competitiveness of the Czech Republic 2008 – 2009: Chapter Quality of Human Resources

Autor:NVF-NOZV
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2010

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.