Konkurenční schopnost České republiky 2010-2011

Kapitola Kvalita lidských zdrojů

V pořadí pátá společná publikace Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání a Centra ekonomických studií VŠEM, je závěrečným výstupem projektu Centrum výzkumu konkurenční schopnosti.

Publikace je rozdělena na analytickou a statistickou část. Analytická část obsahuje hlubší analýzu jednotlivých aspektů konkurenceschop­nosti s důrazem na její znalostně založené charakteristiky.

Statistická část poskytuje souhrnný přehled základních vybraných ukazatelů, objasňuje jejich analytický význam, a metodologii, stručně hodnotí pozici ČR v mezinárodním srovnání a odkazuje na související informační zdroje.

 

Část zpracovaná Národní observatoří zaměřená na analýzu Kvality lidských zdrojů se skládá ze tří kapitol:

  • Vybrané aspekty dopadů hospodářské krize na trh práce v ČR a zemích EU
  • Lidské zdroje pro kvalifikačně náročné profese
  • Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Ke stažení:

Analytická část – kapitola Kvalita lidských zdrojů

Statistická část – kapitola Kvalitla lidských zdrojů

Autor:NVF-NOZV
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2011

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.