Konkurenční schopnost České republiky 2010: Vývoj hlavních indikátorů

Kapitola Kvalita lidských zdrojů

Publikace představuje pátý společný výstup pracovišť NOZV a CES-VŠEM v rámci projektu Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Obsahuje časové řady hodnot ukazatelů mapujících vývoj rozhodujících aspektů konkurenceschop­nosti, popis metodologie a vyhodnocení pozice ČR v rámci EU.

NOZV zpracovala část týkající se kvality lidských zdrojů. Celkem dvacet pět ukazatelů umožnilo podat základní informace o:

 a) kvalifikacích a dovednostech obyvatelstva, b)účasti na vzdělávání, c) výdajích na vzdělávání, d) lidských zdrojích pro rozvoj technologicky a znalostně náročných odvětví.

 

Kapitola „Kvalita lidských zdrojů“ je ke stažení zde.

Autor:NVF-NOZV
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2010

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.