Předávání zkušeností v Arménii

Národní observatoř byla hlavním partnerem Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) při podpoře předvídání vývoje trhu práce v Arménii. Úkolem observatoře bylo předat během třídenního workshopu (28.-30.11.2016) pracovníkům arménských institucí zkušenosti s vlastními aktivitami v předvídání a poskytnout jim praktické školení v metodologii zjišťování potřeb zaměstnavatelů. 

Během workshopu v Jerevanu analytici NVF seznámili arménské kolegy ze služeb zaměstnanosti, ministerstev práce a vzdělávání a statistického úřadu s nástroji krátkodobého i dlouhodobého předvídání a diskutovali s účastníky o podmínkách a možnostech přenosu jednotlivých přístupů do praxe v Arménii. 

Následné školení zjišťování potřeb zaměstnavatelů se zaměřilo na kvalitativní metody, zejména hloubkové rozhovory a fokusní skupiny. Na místě proběhly fokusní skupiny se zaměstnavateli v sektorech IT a turismu, jejichž výsledky analytici observatoře spolu s místními účastníky poté vyhodnotili. 

Angažmá observatoře vyvolalo pozitivní zpětnou vazbu jak od zúčastněných arménských kolegů, tak od partnerů z ETF.