Mezinárodní konference Řízení kvality a hodnocení dopadů systému kariérového poradenství

Konference je pořádána společností BKS Úspech ve spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Evropské federace center kariérového poradenství a bilance kompetencí a dalšími partnery projektu Qual´n´Guide dne 8. 10. 2015 v Bratislavě.

BKS Úspech, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Európske federácia centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií FECBOP a partneri projektu „Qual'n'Guide“ si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

Bilancia kompetencií – riadenie kvality a hodnotenie dopadov systému kariérového poradenstva,

ktorá sa uskutoční 8. októbra 2015,

v hoteli Austria Trend Hotel, Vysoká 7490/2a, 811 06 Bratislava.

Medzi spíkrami sú významné európske osobnosti z oblasti kariérového poradenstva a zástupcovia viacerých nadnárodných inštitúcií a sietí. Pri tejto príležitosti bude predstavený štandard kvality pre bilanciu kompetencií v slovenských službách zamestnanosti.

PROGRAM

13:30 – 13:45 Otvorenie a privítanie účastníkov.

13:45 – 14:15 25 rokov bilancie kompetencií – čo ďalej? Skúsenosti a dôkazy z Francúzska. Laurence Martin, podpredsedníčka skupiny reprezentantov zamestnancov, Správna rada CEDEFOP (FR)

14:15 – 16:45 Okrúhly stôl s európskymi hosťami: Riadenie kvality a meranie dôkazov kariérového poradenstva v Európe

  • Paolo Serreri, predseda FECBOP, Universita Roma Tre (IT)
  • Serge Rochet, delegát Národnej federácie centier bilancie kompetencií (FR)
  • Vanessa Dodd, Medzinárodné centrum pre štúdium kariérového poradenstva, Univerzita Derby (UK)
  • Luis Carro, Fakulta vzdelávania a sociálnej práce, Univerzita Valladolid (ES)
  • Judith Langner, Národné fórum pre celoživotné poradenstvo (DE)

15:45 – 16:00 PRESTÁVKA

16:00 – 16:30 Zavádzanie bilancie kompetencií na Slovensko – dopad na zamestnateľnosť a zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry. Pavol Kmeť, BKS Úspech (SK)

16:30 – 17:00 Predstavenie Národného štandardu kvality pre bilanciu kompetencií. Helena Furindová, riaditeľka Odboru aktívnych opatrení na trhu práce, UPSVaR (SK)

17:00 – 17:15 Slávnostné odovzdanie Národnej ceny kariérového poradenstva a oslava desiateho výročia vzniku Európskej federácie center kariérového poradenstva a bilancie kompetencií. Štefan Grajcár, Centrum Euroguidance Slovensko. Paolo Serreri, predseda FECBOP

17:15 – 17:30 Záverečné slovo štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Branislava Ondruša

REGISTRÁCIA: Prosím, potvrďte Vašu účasť prostredníctvom registračného formulára na stránke www.bilanciakompetencii.sk/…-konferencia  alebo mailom na adresu info@bilanciakompetencii.sk .