Excelentní hodnocení českých webových stránek ReferNet!

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) každým rokem provádí evaluaci národních webových stránek projektu ReferNet pro jednotlivé země. České stránky www.refernet.cz obdržely opět excelentí hodnocení. A to zejména z hlediska naplnění webu (informace o projektu, výstupech, Cedefopu apod.), aktuálnosti a odkazů na příslušná místa na stránkách Cedefopu.