Seminář "Hrajeme si s příběhy"

23. června 2016 se uskutečnil závěrečný seminář v rámci projektu Hrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů.
 
Semináře se zúčastnili pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zástupci neziskových organizací a inspektoři sociálně právní ochrany dětí z celé České republiky. Seminář uvedl pan Terje B. Englund z Velvyslanectví Norského království.
 
Projekt realizoval CEKAS při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. společně s odborným partnerem HoSt – HomeStart Česká republika a byl financován z malého grantového schématu programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež FM EHP 2009–2014.
 
Záměrem projektu bylo vytvořit nástroje pro zapojení dítěte do rozhodování o sobě pomocí hry, určené především pro děti mladší 6 let.
 
Na semináři byly představeny výstupy hlavních dvou podprojektů:
 
1. metoda práce s rodinou hrou
2. podpora práce OSPOD s dítětem – krizové situace v rodině očima dítěte a metodická a didaktická podpora pro OSPOD
 
Více o projektu zde.
 

Galerie

Seminář "Hrajeme si s příběhy"