Konference Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění

Konference pořádaná Národním vzdělávacím fondem ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT) se uskutečnila dne 1.6.2017 v nové budově CIIRC ČVUT v Praze 6.

Českou republiku čeká v příštích dvou dekádách řada zásadních výzev. Digitalizace a robotizace průmyslu způsobí velké změny v zaměstnanosti. Demografické faktory spojené především se stárnutím populace vyvolají úbytek ekonomicky aktivních lidí. Pokračující technologická revoluce pak vytvoří vysoký tlak na know-how pracovní síly a způsobí strukturální problémy – statisíce lidí v produktivním věku nebudou mít dostatečnou kvalifikaci.

Otevíráme proto diskuzi o budoucnosti českého hospodářství. Diskuse bude dlouhá, náročná, ale musíme ji začít systematicky vést. Jaké jsou změny, které čekají obyvatele v produktivním a post-produktivním věku? O co budeme opírat svou konkurenceschop­nost? Jsme připraveni na nové výzvy vzdělávacího systému? Budou se prohlubovat rozdíly mezi domácím a národním produktem? Jaká bude politika vůči domácím podnikatelům? Jakou roli v tomto procesu sehrají tradiční banky a jakou moderní finanční technologie?

To všechno jsou zásadní otázky, na které je nutné hledat odpověď i s přihlédnutí k výchozím parametrům v roce 2017. Očekávání změn v oblasti technologií, bezpečnosti, zaměstnanosti a postavení nadnárodních společností jsou různá a to, jak budou nakonec naplněna, závisí i právě na definici vize České republiky v příštích 20 letech.

O tom všem přijďte diskutovat s význačnými řečníky na naši konferenci. Podobnou debatu je nutné vést v kruhu skutečných odborníků. Proto zveme právě vás k diskuzi o tom, kde by měla být České republika za 20 let a jaké kroky by měla udělat.

Těšíme se na vaši účast

PhDr. Miroslava Kopicová  a   Prof. Vladimír Mařík

 

Webové stránky našich konferencí:

http://konference.vaseprofese.cz/

 

Galerie

Konference Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění Konference Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění