Archiv aktualit

31/3

Budoucí kvalifikační potřeby zajímají celý svět

NVF v roce 2013 spolupracoval na projektu Mezinárodní organizace práce (ILO) Guide on forecasting and foresighting of skill needs zaměřeném na zpracování metodického průvodce pro zjišťování budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce a postupů jak využít získaných informací pro národní vzdělávací politiku a zaměření programů odborné přípravy. 
 
20/3

Konference projektu NICE: European Summit on Developing the Career Workfoce of the Future

Evropský summit k proble­matice vzdě­lávání kariérových poradců na vysokých školách se koná ve dnech 3. – 4. září 2014 v Canterbury ve Velké Británii. 

21/1

Observatoř sdílela zkušenosti s účastníky TAIEX Study Visit

Studijní návštěva „TAIEX Study Visit on Anticipation of Skilled Labour Force“ se uskutečnila v Praze ve dnech 8.- 13. prosince 2013 a proběhla v rámci projektu TAIEX za technické podpory Evropské komise. 

2/12

Závěrečná konference PIAAC

Závěrečná konference projektu PIAAC se uskutečnila 27. listopadu 2013 v Praze. Na webu http://www.piaac.cz/konference jsou ke stažení prezentace jednotlivých řečníků a také PDF verze nové publikace „Předpoklady úspěchu v práci i v životě“.

31/10

CEI

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2013 zajišťuje Ná­rodní vzdělávací fond pravidelnou Konferenci Středoevropské iniciativy. Podrobnosti o této akci naleznete zde.

23/10

Mladé absolventy bez práce zaměstná ÚP ČR

Celkem 450 absolventů škol z řad nezaměstnaných posílilo dočasně řady pracovníků Úřadu práce ČR.

8/10

Zveřejnění prvních výsledků výzkumu OECD - PIAAC

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dnes zveřejnila první výsledky z výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC ( Programme for the International Assessment of Adult Competencies). 

5/9

CEKAS - start nového projektu

CEKAS zahájí 1. října 2013 realizaci projektu „Další vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina 2013 – 2015“ a rozšíří vzdělávací aktivity poskytované od roku 2005 pro krajská zařízení na poskytovatele obecní, městské a neziskové. 

24/7

On the way to 2020: Přehledně o politice odborného a celoživotního vzdělávání v evropských zemích

Nová zpráva Cedefopu poskytuje přehled o politikách odborného a celoživotního  vzdělávání v evropských zemích. Publikace byla vydána v angličtině pod názvem „On the way to 2020: data for vocational education and training policies“.
  

6/6

Aktuální aktivity projektu Bilanční diagnostika

V rámci projektu Bilační diagnostika se ve dnech 19. – 20. září 2013 v konferenčním centru U Hájků, Praha 1 uskuteční me­zinárodní závěrečná konference projektu k problematice bilanční diagnostiky.

5/6

Asociace bilanční diagnostiky

Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. se podílelo na založení Asociace bilanční diagnostiky.

22/4

Zahájení projektu ”Streetwork pro děti a mládež”

1. dubna 2013 zahájil CEKAS realizaci čtyřletého projektu ”Streetwork pro děti a mládež” financovaného dánskými nadacemi THE VELUX FOUNDATIONS.   

17/1

Sborník Inovativní intervence zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty

V rámci projektu Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU, který realizuje Národní vzdělávací fond se uskutečnil mezinárodní seminář na téma Inovativní intervence zaměřené na dlouhodobě nezaměstnané a imigranty.

2/1

Aktuální aktivity projektu Bilanční diagnostika

V rámci projektu Bilační diagnostika se uskuteční následující odborné akce:

1) Ve dnech 17. -  18. ledna 2013, Kutná Hora: 2. národní seminář k problematice Bilanční diagnostiky.

2) Ve dnech 7. – 8. února 2013, Praha: 5. workshop s mezinárodní ú­častí

20/11

Seminář k uznávání výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců

Seminář uspořádalo Stře­disko podpory poradenských služeb a Euroguidance ČR dne 13. prosince 2012 v Praze v CLA­RION HOTEL PRAGUE OLD TOWN, Hradební 9, Praha 1.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další