Aktuální aktivity projektu Bilanční diagnostika

V rámci projektu Bilační diagnostika se ve dnech 19. – 20. září 2013 v konferenčním centru U Hájků, Praha 1 uskuteční me­zinárodní závěrečná konference projektu k problematice bilanční diagnostiky.

Obě odborné akce jsou pořádány v rámci projetu OP LZZ „Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce“. 

Více informací o aktivitách na­leznete na stránkách projektu.