Otevření Restart Shopu

V rámci projektu „Streetwork pro děti a mládež“ byl 5.května 2014 otevřen do­bročinný obchod RESTART SHOP.

Poskytne tréninková místa motivovaným mladým lidem, žijícím v neuspokojivých rodinných poměrech.

Pokud chcete přispět k dobré věci, jste vítáni ať už jako dárci nebo jako zákazníci na jeho adrese Biskupská 1, Praha 1.

Podrobnosti naleznete zde.