Mezinárodní seminář

Workshop zaměřený na hodnocení OSP v sektoru IT a pro oblast zelené ekonomiky
 
Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 se Národní vzdělávací fond podílel na organizování workshopu, zaměřeného na hodnocení výstupů  projektu Profesních dovednostních profilů (Occupational skills profiles; OSP), který je realizován Cedefopem . 
 
Workshopu se zúčastnili experti v oblasti informačních technologií a zelené ekonomiky a diskutovali, zda OSP zachycují skutečný vývoj v těchto odvětvích. Cílem workshopu bylo získat názory expertů na přínosnost OSP pro jednotlivé uživatele (političtí aktéři, tvůrci vzdělávacích programů, zaměstnavatelé…)  a sjednotit doporučení pro další vývoj tohoto projektu.