CEKAS - start nového projektu

CEKAS zahájí 1. října 2013 realizaci projektu „Další vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina 2013 – 2015“ a rozšíří vzdělávací aktivity poskytované od roku 2005 pro krajská zařízení na poskytovatele obecní, městské a neziskové. 

Projekt je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.