Zveřejnění prvních výsledků výzkumu OECD - PIAAC

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dnes zveřejnila první výsledky z výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC ( Programme for the International Assessment of Adult Competencies). 

V rámci výzkumu byly zkoumány osoby ve věku 16–65 let prostřednictvím testů a dotazníků. V testech byly hodnoceny čtenářská a numerická gramotnost a dovednost řešení problémů v prostředí informačních technologií. Dotazníky mapovaly počáteční a další vzdělávání, zkušenosti na trhu práce a využívání rozmanitých dovedností v situacích běžného života a zaměstnání.

Výzkum v České republice realizuje Dům zahraniční spolupráce v rámci projektu OPVK Kompetence II. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na analytickém vyhodnocení výsledků se podílel Národní vzdělávací fond, o.p.s., šetření v domácnostech provedla společnost SC&C, s.r.o. 

První etapy výzkumu PIAAC probíhající na přelomu let 2011 a 2012 se zúčastnilo 24 vyspělých zemí, celkově se zapojilo 166 000 respondentů. V ČR se účastnilo 6 102 respondentů, což bylo 66 % z oslovených občanů.

Celkově nejlepších výsledků dosáhli dospělí z Finska, Nizozemska, Norska a Švédska. Jejich výsledky byly nadprůměrné ve všech sledovaných oblastech. Japonští dospělí sice dosáhli absolutně nejlepších výsledků ve čtenářské a numerické gramotnosti, v řešení problémů byly ale jejich výsledky pouze průměrné.

Česká republika dosáhla nadprůměrného výsledku v numerické gramotnosti a průměrného výsledku ve čtenářské gramotnosti a v řešení problémů v oblasti informačních technologií.  Výzkum PIAAC zároveň potvrdil relativně silnou a rostoucí závislost vědomostí a dovedností českých dospělých na jejich rodinném zázemí.

Podrobné výsledky analýz českých dat budou zveřejněny 27. 11. 2013 na konferenci v hotelu Duo, Teplická 492, Praha 9.

Více informací o projektu je na oficiálních webových stránkách www.piaac.cz nebo na http://www.oecd.org/site/piaac/

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 08.10.2013. (celý text TZ zde)