Konference projektu NICE: European Summit on Developing the Career Workfoce of the Future

Evropský summit k proble­matice vzdě­lávání kariérových poradců na vysokých školách se koná ve dnech 3. – 4. září 2014 v Canterbury ve Velké Británii. 

K účasti na „Evropský summit k rozvoji kariérových poradců budoucnosti“ budou zváni vybraní odborníci z praxe, politici, manažeři lidských zdrojů, představitelé veřejných služeb zaměstnanosti a profesních sdružení kariérových poradců, kterým bude vytvořen prostor pro diskusi o stavu a vizích rozvoje a profesionalizace kariérového poradenství.

Více informací naleznete na stránkách projektu NICE …ZDE