NICE – Síť pro inovaci kariérového poradenství v Evropě

Od 1. listopadu 2009 do 30. září 2015

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Koordinátorem projektu je Institut pedagogických věd, Ruprecht-Karls Univerzita v Heidelbergu, Německo. Do projektu je zapojeno 41 institucí z 27 evropských zemí, přičemž z České republiky se na řešení projektu podílí Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Lenka Hloušková) a Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu (Zuzana Freibergová).

NOVINKY

Kompeteční model kariérových poradců – otevřena veřejná diskuse

Na Evropském summitu o rozvoji kariérových poradců budoucnosti, který se konal ve dnech 3.-4. září 2014 ve Velké Británii, byl představen třístupňový kompetenční model kariérových poradců. Srdečně Vás zveme k veřejné diskusi k tomuto kompetečnímu modelu.

Kompetenční model je dostupný v publikaci vydané u příležitosti Evropského sumitu na str. 14–34, která je ke stažení … ZDE. Tisková zpráva k témuž je dostupná … ZDE

Své připomínky, prosím, zasílejte na adresu Jonannese Katsarova (johannes_katsarov@hotmail.de). Veřejná diskuse bude ukončena k 15. listopa­du 2014.

5. listopadu 2014 Seminář a workshop k veřejné diskusi o kompetečním modelu kariérových poradců

Na podporu diskuse se uskuteční dne 5. listopadu 2014 v Moravské zemské knihovně, Kounicova 65a, Brno, seminář Jak dál ve vzdělávání kariérových poradců v ČR a workshop Využití kompetečního modelu NICE ve vzdělávání kariérových poradců v ČR.

Program semináře a workshopu …ZDE

Seminář porádají Centrum Euroguidance, Ústav pedagogických věd FF Masarykovy univerzity a Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu.

 

Možnost odběru elektronického newsletru projektu NICE

Chcete být informováni o aktivitách projektu NICE? Projektový tým bude příležitostně vydávat elektronický newsletter, k jehož odběru se můžete přihlásit do 18. 10. 2013 na:

http://surveys.nvf.cz/index.php?…;

První newspaper projektu NICE: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/…dex.php/nice.


Cílem projektu NICE je:

  • zmapovat existující studijní programy a kurzy z nabídky jednotlivých vysokých škol a to za účelem sestavení reálně dosažitelného (jednotného) kompetenčního profilu kariérových poradců, který by mohl být vodítkem pro vzdělávání kariérových poradců v Evropě,
  • ze stávajícího stavu poznání z oblasti kariérového poradenství (teorie, postupy, způsoby práce apod.) identifikovat ty prvky, které s ohledem na trendy rozvoje společnosti a trhu práce představují inovace ve vzdělávání kariérových poradců,
  • zmapovat a identifikovat metody a postupy výuky s vysokým potenciálem ovlivnit a podpořit rozvoj jednotlivých kompetencí kariérových poradců,
  • zmapovat a identifikovat metody a postupy hodnocení kvality výuky kariérových poradců s dopadem na kvalitu poradenských služeb.

Uvedené cíle jsou naplňovány prostřednictvím práce pracovních skupin. Hlavním společným výstupem projektu je publikace představující sou­bor žádoucích kompetencí kariérových poradců a způsoby, jak tyto kompetence podporovat, jak jich dosahovat, a jak je hodnotit.

Více informací o projektu a jeho výstupech http://www.nice-network.eu

Další práce projektu budou probíhat v pracovních skupinách:

 – kritéria pro definování kurikula bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu,

  • Prvním krokem k tomuto cíli je pokus o definici tří úrovní odbornosti kariérového poradce s hlavními kompetencemi, které na těchto třech úrovních kariérový poradce realizuje. První návrh je …ZDE

 – podpůrné zdroje pro lektory, studující a hodnocení kvality výuky,

 – projekty mobilit studentů a pedagogů,

 – udržitelnost výsledků projektu a projektového partnerství.

 


Navazující iniciativa projektu NICE

Tříletý projekt na přípravu prvního mezinárodního PhD studijního programu kariérového poradenství … tisková zpráva