Národní observatoř dokončila dvě analýzy

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání dokončila dvě významné analýzy, první byla pro Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS), ta zpracovávala prognózy vývoje a struktury zaměstnanosti do roku 2033 pro 8 odvětví ekonomiky (zemědělství, těžební průmysl, textilní a oděvní průmysl, polygrafický průmysl, stavebnictví, silniční nákladní doprava, vzdělávání, činnost knihoven a archivů). Zástupce NVF se zúčastní závěrečné konference projektu, která proběhne v Praze 17.6.2015. Více o projektu pro KZPS naleznete zde.

Druhým výstupem jsou analýzy vybraných skupin technických profesí pro Moravskoslezský kraj na základě zakázky v rámci projektu OP LZZ „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti“(reg. č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77­.00050). Analý­za má sloužit jako podklad pro rozvoj Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, kde bude tvořit jeden z informačních produktů pro rozvíjející se Regionální observatoř trhu práce. Zároveň analýza poslouží jako podklad pro úpravu existující strategie a Integrovaného programu rozvoje zaměstnanosti na období 2015–2020 a přispěje ke kvalitě střednědobého plánování vzdělávacích programů na školách nebo pro dílčí projekty zaměřené na vzdělávání a pro informování zaměstnavatelů.