Zpracování prognózy vývoje a struktury zaměstnanosti a odvětví do roku 2033

Od 29. května 2014 do 31. ledna 2015

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

 
Zakázka byla součástí realizace projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – I. etapa“.  Předmětem plnění zakázky bylo zpracování prognóz vývoje a struktury zaměstnanosti do roku 2033 pro 8 odvětví ekonomiky (zemědělství, těžební průmysl, textilní a oděvní průmysl, polygrafický průmysl, stavebnictví, silniční nákladní doprava, vzdělávání, činnost knihoven a archivů).
 
Zadavatelem byla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
 
V první fázi byl zpracován detailní popis rozpracované metodiky prognóz. 
 
Ve druhé fázi řešení zakázky byly zpracovány prognózy zaměstnanosti v 8 odvětvích, výstup bude obsahovat jak obecnou část, tak osm samostatných odvětvových prognóz na období 2013–2033. 
 
NOZV také zpracovala dílčí podkladové výstupy:
 – Analýzy jednotlivých odvětví; prognózu výkonů a produktivity práce jednotlivých odvětví; prognózu vývoje zaměstnanosti v odvětví ve variantním zpracování pro období 2013–2033; prognózu vývoje zaměstnanosti ve vybraných klíčových povoláních v rámci každého odvětví ve variantním zpracování pro období 2013–2033; výhled očekávaného vývoje strukturálních změn zaměstnanosti pro odvětví a klíčová povolání z hlediska věku, pohlaví, vzdělání a regionu.
 
V průběhu řešení probíhala intenzivní komunikace s jednotlivými odvětvovými platformami a rovněž se zadavatelem, kterým byla Konfederace zaměstnavatel­ských svazů.
 
Závěrečná konference projektu proběhla 17. června 2015 v Praze v Hotelu Olšanka.