Národní observatoř organizovala v červnu studijní návštěvu expertů z Moldavska

Konkrétně z Národní agentury práce (National Employment Agency), Ministerstva zdraví, práce a sociálního zabezpečení (Ministry of Health, Labor and Social Protection), Národního statistického úřadu (National Bureau of Statistics) a Ministerstva školství, kultury a výzkumu (Ministry of Education, Culture and Research).

Cílem studijní návštěvy, která probíhala v Praze od 24. do 26. 6. 2019, bylo sdílet s moldavským týmem odborníků zkušenosti z praxe v oblasti politik zaměřených na nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, zejména metod předvídání a vyhodnocování tohoto nesouladu, zdrojů dat, institucionálního zázemí v České republice a souvisejících činností Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání (NVF). 

NOZV komplexně prezentovala svoji činnost a zprostředkovala také prezentace zástupců NÚV a ÚP. Moldavští experti měli také možnost navštívit Generální ředitelství Úřadu práce ČR (včetně Kontaktního místa) a Testbed pro Průmyslu 4.0 při ČVUT CIIRC a vyslechnout prezentace jejich zástupců a rozvíjet diskuzi.

Studijní návštěva splnila očekávání a poskytla užitečnou inspiraci pro nově vzniklou moldavskou observatoř trhu práce, což bylo zdůrazněno v rámci pozitivní zpětné vazby od moldavských hostů.

Studijní návštěva proběhla v rámci projektu "Moldova Skills Data Capacity Building " financovaného Světovou bankou za podpory moldavské vlády. 

 

Galerie

Národní observatoř organizovala v červnu studijní návštěvu expertů z Moldavska