Bienále na téma validace předchozího učení v Berlíně

V Berlíně se ve dnech 7. – 8. května uskutečnilo bienále na téma validace předchozího učení (validation of prior learning, VPL),  jehož cílem bylo posílit dialog mezi tvůrci politik, odborníky, uživateli a dalšími zainteresovanými stranami. Bienále je fórum, kde si účastníci vyměňují své znalosti, nápady a vize o tom, jak realizovat procesy validace předchozího učení. Třetí bienále VPL se zaměřilo na inventarizaci toho, co bylo dosaženo v oblasti rozvoje a realizace validace předchozího učení v posledních letech a na to, jak postupovat kupředu.

Závěry z 3. bienále byly zformulovány do tzv. berlínské deklarace o validaci předchozího učení.

V její preambuli se hovoří o tom, že validace předchozího učení je proces identifikace, dokumentování, vyhodnocování a certifikace studijních výsledků jednotlivců získaných v rámci formálního vzdělávání a odborné přípravy i mimo něj. Poskytuje viditelnost a hodnotu všem formám učení a snaží se odhalit a odemknout latentní talent v pracovní síle a ve společnosti. Globalizace, digitalizace a migrace mění způsob, jakým pracujeme a učíme se. Tam, kde je již zavedena, vidíme, že VPL plní neocenitelnou překlenovací funkci mezi jednotlivcem a společností, mezi učením a prací.

S cílem posílit VPL, si komunita VPL stanovila základní principy pro dosažení robustního a efektivního systému validace předchozího učení. Deklarace zmiňuje organizační zajištění, financování, postupy a nástroje, informační zajištění a podporu, ale také právní ukotvení.

Více informací lze získat na https://vplbiennale.org/