Výzva k zasílání příspěvků na mezinárodní konferenci IAEVG

Výzva pro příznivce kariérového poradenství. Využijte jedinečnou možnost zaslat své příspěvky a postery na mezinárodní konferenci „Kariérové ​​poradenství pro inkluzivní společnost“, která se uskuteční ve dnech 11. – 13. září 2019 v Bratislavě.

Příspěvky je možné zasílat 31. března 2019.

Konference je je vysoce prestižní s dlouholetou tradicí, kterou zastřešuje „Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství“ (IAEVG) – nejstarší a největší mezinárodní organizace v oblasti kariérového poradenství, která má téměř 16 000 členů (institucionálních a individuálních) z 36 zemí.

Letos dostalo příležitost uspořádat konferenci historicky poprvé Slovensko. Konference je spolupořádána Sdružením pro kariérové ​​poradenství a rozvoj kariéry společně s Euroguidance Slovensko a s českými partnery: se Sdružením pro kariérové ​​poradenství a kariérový rozvoj, s Ústavem pedagogických věd Masarykovy univerzity v Brně a s Centrem Euroguidance Česká republika.

Záštitu nad konferencí převzalo slovenské Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu a Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny.

Jde o skvělou příležitost setkat se přibližně s 350 nejvýznam­nějšími vědci, kteří se zabývají teoriemi a výzkumem kariérového poradenství, s kariérovými poradci a s tvůrci politik v oblasti kariérového poradenství a sociální inkluze z celého světa i aktivně se účastnit konference s příspěvkem na některé z témat konference.

Pokud nebudete mít zájem o účast v Bratislavě, přijměte pozvání do Brna, kde bude ve dnech 9. – 10. září 2019 probíhat předkonferenční mezinárodní sympozium a návštěvy vybraných brněnských institucí, které poskytují kariérové poradenství.

Více informací naleznete na webových stránkách konference https://iaevgconference2019.sk/vyzva/?…