Projekt D-ILA: studie k datovému modelu na podporu individuálních vzdělávacích účtů

Mezinárodní projektový tým Erasmus+ projektu „D-ILA – Digital Individual Learning Accounts in the Visegrad Countries“ zve­řejnil zprávu z úvodní analytické a orientační fáze projektu (zde k nahlédnutí).

Cílem projektu je vytvořit datový model, který za pomoci nástrojů využívajících AI umožní generovat personalizovaná doporučení vzdělávacích akcí. Model bude zohledňovat efektivní využívání finančních zdrojů a v rámci projektu bude testován. Projekt je zaměřen na tzv. měkké dovednost a pracuje i se zelenými dovednostmi (green skills), jazykovými a základními digitálními dovednostmi.

Náš tým vedl realizaci kvalitativních rozhovorů a jejich vyhodnocení, na ostatních analytických pracích jsme participovali.

Text nabízí srovnání situace dalšího vzdělávání v zemích V4 (financování dalšího vzdělávání, pojetí individuálních vzdělávacích účtů, mikrocertifikátů nebo národní přístupy k soft skills atd.). Zpráva se věnuje se i databázím dalšího vzdělávání a klasifikacím dovedností. Vše prezentuje a hodnotí z pohledu využitelnosti pro projekt.